Crochet: Punto Combinado

Crochet: Punto Combinado

En este video aprenderemos a realizar un hermoso punto, se realiza con cadeneta múltiplo de 14+1.

More knit-embroidery Videos